Klik her for at komme til forsiden

NYHEDER


 • PERMAKULTURHAVEN VILS På MORS LEVER STADIG
  APRIL 19


 • Forsøgsprojektet med Permakulturhaven blev afsluttet med seminar i juni 2018. Her et foto af skolebørnenes bidrag: et superfint insekthotel!
  Rapporten landsBYHAVEN_2018.pdf fortæller med masser af fotos om alle de gode plantedage, hele processen bag projektet og erfaringerne - og til sidst glæden over forvandlingen- fra byggetomt til spiselig og frodig fælleshave!

  Jeg besøger haven igen i juni 2019, fortsættelse følger!


 • 3 MIO. KR. TIL BYGNINGSFORNYELSEN
  APRIL 19


 • Med byens gulve, gader og stræder i Løgumkloster, omdannet følger også nye muligheder for at sætte byens vægge i stand! Husejerne kan i den indre by få støtte til at bevare byens og deres ejendommes værdier - især facader, tage og vinduer og de små detaljer, der gør en forskel!
  En bygnings-kampagne er i gang over 2019-2020, i butikker, hal og bibliotek med roll-ups bannere, foldere, annoncer og på hjemmesiden www.liv-i-loegumkloster.dk


 • LøGUMKLOSTER UNDER FORVANDLING
  APRIL 19


 • Så sætter områdefornyelsen sine tydelige spor. Sammen med Tønder Kommune og landskabsarkitekterne LAND+ arbejdes der med omfattende omlægning og fornyelse af byrummene i byen. Vi følger butiksejernes og borgernes motto ´det skal være så skidt, før det bliver godt´ .. frem til en flot forvandlet og fortsat meget fin bevaringsværdig by. Kom forbi i august 2019 og se!


 • CEBYFORNYELSE OG PLET ARKITEKTUR FUSIONERER
  APRIL 19


 • Efter snart 20 års godt og inspirerende samarbejde og mange spændende opgaver er vi sprunget i mål og fusionerer her pr. 1. maj 2019 - og glæder os til at skabe videre i fællesskab.
  Vi fortsætter med kontoret i Århus, så ingen umiddelbare forandringer for igangværende projekter og aftaler.
  Se mere herFaellesbrev til orientering PLET CE 29 04 2019.pdfhvor vi også inviterer til reception den 21/6 i Esbjerg. Invitation følger!


 • VI ER FLYTTET 100 M TIL KLOSTERPORT
  DECEMBER 18
 • CE

  BYFORNYELSE

  er pr. 1. december 2018 flyttet fra Klostergade 20 til Klosterport 4 F, fortsat i Aarhus C.
  Klosterport 4 er adressen på den tidligere chokoladefabrik Elvirasminde, hvor mange firmaer, læs arkitekter og organisationer har til huse i dagligt fællesskab.

  CE

  BYFORNYELSE

  deler kontor med VE - Vedvarende Energi og Energitjenesten.
  CE har siddet og sidder i bestyrelsen for Energitjenesten i snart 10 år, så det er fornøjeligt og fornuftigt at dele kontor også!
  Fra januar indtræder CE også i bestyrelsen for WAD landskabsarkitekter Aarhus. • Så VENTER ET INSPIRERENDE NYT åR 2018..
  JANUAR 18
 • Tak for 2017 og velkommen til et 2018, som tegner til at blive endnu et inspirerende år.
  Forsøgsprojektet BYHAVEN i VILS på Mors forsætter, nu i permakulturhave- sporet og vi lægger ud med en inspirationsdag den 24. februar, seInvitation_A4 til 24 febr byhavedag .pdf.
  I områdefornyelsen i Skærbæk har vi i september 2017 indviet MULTIPLADSEN Artikel Skaerbaek Avis indv Multiplads 01 09 17.pdf
  Det første kunstprojekt i Kunststrategi Skærbæk er undervejs - et LYDVARTEGN ´jeg kan huske ()´ ved komponist Hans Sydow - og trænger op fra et underjordisk lydanlæg på Multipladsen. Kom til byen fra den 20/4 og opleve det!
  I OF LØGUMKLOSTER er rådgiverudbud ved at være afsluttet på byrumsdesign og projektering - spændende proces i 2018 - både i byrum og på TEMA legepladsen, vi langt om længe har fundet en god placering til.


 • SUNDE FÆLLEDSKABER PÅ MORS
  MAJ 17
 • plan og proces og CEByfornyelse har sammen udviklet og modtaget støtte fra byfornyelsens udviklingspulje til et forsøgsprojekt SUNDE FÆLLEDSKABER. Under overskriften BYHAVEN I VILS gennemføres projektet i samarbejde med Morsø Kommune og borgere i byen Vils midt på Mors i 2017/18. Det gode liv i de mindre byer bygger på fællesskab, dvs. hvor man gør noget ´i fælled´ - og gerne på byens fælled! På en tomt efter nedrivninger etableres et GRØNT FÆLLEDSKAB. Det anvender ´fælleshaver´ som løftestang til at skabe et spirende nyt liv i byen, hvor man på forskelligt niveau kan engagere sig i fælleskaber med at planlægge-,med at dyrke-, forarbejde og især med at spise i fælleskab. Forsøgsprojektet kobles på den nystartede områdefornyelse i byen og nu med planer om en stor fælled med andre aktiviteter. Læs mere
  Praesentation projekt faelledskaber paa brevpapir 05 2017.pdf


 • KUNSTVANDRING STRATEGI I PRAKSIS
  MAJ 17
 • Så blev KUNSTSTRATEGIEN for Skærbæk færdig. Den er udarbejdet som del af områdefornyelsen med støtte fra Statens Kunstfond og kunstfirmaet UMAGE m.fl. Første eksempel på en langsigtet og dynamisk KUNSTSTRATEGI, der rummer både vision og redskaber til at integrere kunsten i den fremtidige BYOMDANNELSE og udvikling af BYIDENTITETEN. Arbejdet med strategien har været meget synligt med Cai-Ulrich von Platen som arbejdende kunstner i en tom butik på hovedgaden og dermed ambassadør i hverdagen, så alle har kunnet få sat ord på og med ´kunsten´. Workshops ligeledes - og til slut kunstvandringen den 6. maj 2017 med børneplakater med deres forslag til de udpegede steder. Se Pixi udgaven af Strategien Kunststrategi_Skaerbaek_pixi-version.pdf


 • MASSER AF BØRNELIV I KLOSTER
  MARTS 17
 • 1. marts havde vi programmet for hele områdefornyelsen af den smukke by vedtaget af Tønder Kommunalbestyrelse og sendt ind til styrelsen. I Løgumkloster har det været særligt vigtigt at få alle borgere med - på tværs af baggrunde, interesser og aldre. Det halve års arbejde i arbejdsgrupper og stormøder har været i tæt samarbejde med KALB kommunikation. De har strategisk spredt ideer og planer ud via alle sociale medier, TV, postkort i butikkerne og i de private postkasser, artikler i dagspressen. Ikke mindst børn og unge i skoler og institutioner har deltaget med deres egen udstilling af DRØMMEbyen - og film.


 • SKæRBæK LøBER AFSTED
  SEPTEMBER 16
 • Så kunne Kløverstierne endelig indvies i Skærbæk - porten til Rømø. Mange mødte op for at gå eller løbe med på dagen. PYLONEN for Kløverstierne markerer samtidig opstart på anlægsarbejderne på den store MULTIplads, færdig foråret 2017. På TEMA stierne bevæger man sig gennem byens historie, landskabet - og fortiden i Hjemsted Oldtidspark, sefolder kloeverstier Skaerbaek rev 31 08 16.pdf


 • ALLE SEJL SAT TIL PÅ SUNDS SØ
  SEPTEMBER 16
 • Sunds er - byen ved søen - lige nord for Herning. Søen har aldrig rigtigt indgået i bybilledet som det store aktiv. Med områdefornyelsens midler er der skabt ny bypark, legeplads og udkigsplatform- tilgængelig for ALLE. Roklub, kommune, dagplejere, FDF er nogle af alle de daglige brugere, der har samarbejdet på tværs og inspireret MOVE Arkitektur til den endelige udformning.

  Indvielsen den 2. september 2016 blev en dejlig dag - ænderne deltog på første parket!


 • LIV I LøGUMKLOSTER
  MAJ 16
 • Nu starter områdefornyelsen i Løgumkloster. Tønder Kommune inviterer til de første møder i juni på Centralhotellet. CEByfornyelse står for processen og koordineringen af temaer m.m. frem til at skrive PROGRAMMET om et lille års tid.

  Byen rummer fortsat stærke kulturinstitutioner fra refugium til højskole til videncenter - og er fortsat en smuk bevaringsværdig by med allé og markedsplads. Så der et stort potentiale og stor vilje til at udnytte alle de gode ressourcer i byens omstillingsproces og nye rolle som kulturbyen for alle.


 • MORS DNA -DET NYTTER ALTID
  MAJ 16
 • På et temamøde i marts valgte Morsø Kommunes kommunalbestyrelse helt konkret side i ´trekanten´ med 3 vidt forskellige fremtidsscenarier for øens landsbyer.

  3 firmaer har arbejdet sammen: Futuria havde lavet scenarierne i ord, CEByfornyelse omsat til fysiske planer og former og Helle Mikkelsen har hjulpet med at illustrere DET ønskelige og realistiske scenarie, som kunne blive den bærende vision for Strategiplan 2030. Med den profil, det DNA eller den kernefortælling, der kan få folk til at bosætte sig eller blive på Mors. Læs mere herYderomraade paa forkant Morsoe DNA og strategi 2016.pdf


 • INDVIELSE AF HØJER VANDTÅRN
  JANUAR 16
 • Mange fonde og især Tønder Kommune har samlet bidraget med de godt 2 mio. kr., det har kostet at restaurere og ombygge Højer Vandtårn til ´fyrtårn´. CEByfornyelse har nu fået afrapporteret til alle fonde og foreningen er ved at overtage tårnet endeligt fra Højer Lokalråd. Byggeriets Ildsjæle v/ Realdania støttede et særligt ÅBENT HUS arrangement og gæsterne er siden strømmet til.
  Der er få vandtårne tilbage og få der kan besøges og fortælle en historie - det er næste afsnit af projektet!


 • KUNST OG BYOMDANNELSER HøRER SAMMEN
  JANUAR 16
 • Kunst i det offentlige rum og især i en velbesøgt marskby som Skærbæk ved Rømø hører sammen med den gode oplevelse og udviklingen af turistmål og by på én gang. Men hvordan får vi understøttet initiativerne og sikret helheden? CEByfornyelse har bidraget med en ansøgning til Statens Kunstfond om en kunstkonsulent, der sammen med alle involverede vil udvikle en plan for de videre events og støtte. Vi venter spændt!

  Imens bliver den store MULTIplads projekteret og en hel bydel ændrer karakter i 2016. Udstillingen af alle projekterne under områdefornyelsen fortsætter i den tomme butik på hovedgaden hele foråret. Arbejdsgrupperne holder temaaftener der.
  Se mere i Nyhedsbrev 1 OF Skaerbaek dec 2015.pdf


 • FREMTIDENS BOSæTNING OG BYLIV
  JANUAR 16
 • 2016 begynder i Morsø Kommune. Over de næste par måneder gælder det et første bidrag til kommunens Strategiplan 2030, der samtidig er del af Realdania´s projekt Yderområder på forkant. CEByfornyelse har over de sidste år løst en del opgaver i fællesskab med firmaet Futuria. Nu skal de vilde fremtidstendenser omsættes til planlægning og konsekvenser for bl.a. landsbyer og bosætning. Læs om samarbejdet i Fremtidens bosaetning og byliv Futuria & CE.pdf

  Områdefornyelsen i Bredebro nærmer sig afslutningen. Hovedgaden er renovere; det nye aktivitetscenter støtter omdannelsen ved hal og campingplads til et samlet mødested for borgere såvel som glade turister - med fiskestang. I 2016 lykkes de sidste nedrivninger måske og et ny bypark vil støde til det nye ECCO torv og outlet.


 • NYT FÆLLESSKAB
  APRIL 15
 • Der er nye planer undervejs for Toldkammeret, som på sigt ville føre til flytning af CEByfornyelse og til et ´nyt hundehus´..

  CEByfornyelse (tidl. BNByfornyelse) har haft tegnestue fællesskab med SWECO Architects før, så da lejlighed bød sig igen, er vi nu fælles om dejlige, lyse og rummelige lokaler i hjertet af Århus, på hjørnet af Guldsmedgade og Klostergade (for lokalt kendte: lige oven på Emmerys)siden medio april.

  Det er så nemt at finde - kik forbi og hør om eller deltag i udviklingen af om nye ideer, projekter og netværks teams.

  Foto er fra byvandring i Bredebro i samarbejde med Museum Sønderjylland.


 • Så VENTER ET INSPIRERENDE NYT åR 2015..
  JANUAR 15
 • Så venter et inspirerende nyt år 2015 - med mange tak for et godt samarbejde i det forgangne til alle kunder,partnere såvel som aktive, ihærdige borgere, der giver projekter fremdrift og en dagsorden i fællesskabet.

  2015 betyder for

  CE

  BYFORNYELSE

  bistand til koordinering og dialog med meget mere til gennemførelsen af en række områdefornyelser og herunder alle delprojekterne. Det er bl.a. områdefornyelsen Skærbæk- porten til Rømø i foråret. Tønder Kommune afventer godkendelse af programmet, der giver grønt lys for masser af projekter: en meget stor og ny MULTIPLADS - omdannelse af en p-plads til aktivitetsplads, tematiske stier, der fortæller om kulturarven og marsken - og en tidligere planteskole, der omdannes til ´nye rum for læring og bevægelse´ for skolen. Læs mere på www.6780byfornyelse.dk

  I Sunds- byen ved søen i Herning Kommune projekteres der nu på: omdannelsen af hovedgaden, ny bypark med legeplads og tilgængelighed omkring søen, der NU bliver synlig for enden af hovedgaden og attraktiv del af bylivet - og partnere og arbejdsgrupper er i gang med at planlægge MILJØ for de unge og GENERATIONERNES HUS for alle. Vi håber på lys i juletræet foran- i år!?

  I Bredebro, der er byen ´i bevægelse ´på alle planer´ og også hjemsted for ECCO-koncernen, åbnes den sidste etape af et nyt outlet- med torv - den 1. maj. Det betyder også indvielsen af et nyt aktivitetshus for borgerne (gave fra ECCO). Meget skal være klar og indvies - også af borgerprojekter, men mon ikke vi kan udskyde kælkebakken til vinter 2015 sammen med den sidste etape af hovedgaden.

  Nye ansøgninger skal skrives for både lokale grupper såvel som kommuner.. forinden håber Højer Lokalråd, Højer Vandtårns forening, kommune og forsyning og

  CE

  BYFORNYELSE

  med Rambøll på, at Vandtårnet står færdigt - og vi alle kan komme op i tårnet og glæde os over udsigten ud over marsken - og at endnu en bevaringsværdig bygning blev reddet fra nedrivning. • FIND TEGNESTUEN..
  FEBRUAR 14


 • Find hunden og du finder tegnestuen i Hack Kampmanns dejlige bygning på Århus havn hos Tækker Group.